Vašim datům vtiskneme život

Neustálý vývoj a inovace

Tiskárnu POINT CZ založili v roce 1993 bratři Vladimír a Michal Sázavští. Ti jsou dodnes nejen majiteli, ale především hybateli neustálého technologického vývoje. Díky tomu se tiskárna řadí mezi nejvýraznější polygrafické podniky. Důraz je kladen na procesní řízení a rozvoj v oblasti služeb pro klienty. Propojením klasických a digitálních tiskových technologií řízených specializovaným informačním systémem naplňuje tiskárna POINT CZ nejmodernější průmyslové trendy Industry 4.0.

Tisk je stále nenahraditelný

I v dnešním světě zaplaveném digitální komunikací má tisk nezastupitelné místo. Ten pocit, když držíte v ruce skutečný krásný předmět, který voní, cítíte ho v dlaních, můžete ho rozkládat či ohýbat, nepřebije žádný sebekrásnější elektronický dokument. To dodává tištěným materiálům exkluzivitu a jedinečnost, které nelze smazat jednou klávesou [DEL] :)

Pokud to myslíte vážně, vytiskněte to!

Provoz tiskárny

Certifikace společnosti

Granty

Vývoj komplexního polygrafického řešení v tiskárně POINT CZ, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vyvinout komplexní polygrafické řešení na míru. Realizací projektu a vývojem nových ICT řešení dojde k optimalizaci SW, HW, workflow a funkcí. Cílem projektu je zvýšení nabídky produktů a služeb zákazníkům a lepší uplatnění žadatele na trhu. Místo realizace projektu je Brno v období od 1. 9. 2015 do 26. 8. 2018.

Máte dotaz?

Rádi za vámi přijedeme nebo vás uvítáme na neformální schůzce u nás. Představíme vám podrobněji náš přístup a probereme společně možnosti spolupráce.


Kontaktní formulář